جلسه هماهنگی بین ریاست اتاق اصناف کشور و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب برگزار شد

جلسه هماهنگی بین ریاست اتاق اصناف کشور و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل نمایشگاه شهرآفتاب در ادامه برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین و مرتبطین عرصه نمایشگاه و با توجه به اهمیت و حساسیت جایگاه اصناف در چرخه اقتصاد کشور، امروز دووشنبه طی جلسه مبسوطی با حضور جناب آقای فاضلی ریاست محترم اتاق اصناف کشور و جناب آقای دکتر سیدی مدیرعامل محترم نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب موضوعات و مطالب مورد علاقه دو طرف بررسی و تصمیمات ارزشمندی برای ادامه همکاری اتخاذ گردید.

انتهای پیام/

Print Friendly, PDF & Email