پیام نوروزی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

پیام نوروزی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

✅باسلام و احترام
نوروز را پاس میدارم زیرا:
📝نوروز را سمبل عزت و ماندگاری “ایران” و تجدید حیات تاریخ “کشورم”
وآغازی دگرباره برای هویت بخشی به حقوق “فرهنگی اجتماعی” ملتم میدانم.
🔸نوروز تولد دوباره زیستن من و شما در پرتو “عقلانیت و خردجمعی” با بهره گرفتن از “گذشته” و نگاه به “آینده” میباشد.
🔹 نوروز
باتمام رمز و رازها و زیبائی هایش بر‌ملت‌ایران، فعالان ‌عرصه‌ صنعت‌نمایشگاهی و همکاران محترم خجسته و فرخنده باد🌹
ارادتمند-
“محمدرئوف قادری”
مدیرعامل‌شرکت‌نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرآفتاب -بهار

Print Friendly, PDF & Email