دیدارصمیمانه مدیرعامل شهرآفتاب با کارمندان و تقدیر از همکارانی که در جریان برف و یخبندان خدمات قابل توجه را در نمایشگاه انجام دادند

دیدارصمیمانه مدیرعامل شهرآفتاب با کارمندان و تقدیر از همکارانی که در جریان برف و یخبندان خدمات قابل توجه را در نمایشگاه انجام دادند

یدارصمیمانه مدیرعامل شهرآفتاب با کارمندان و تقدیر از همکارانی که در جریان برف و یخبندان خدمات قابل توجه را در نمایشگاه انجام دادند.
قادری در جمع همکاران و کارکنان شهر آفتاب اعلام کرد هرکسی که منشاء خدمات شایسته در جهت ارتقای کمی و کیفی نمایشگاه باشد مورد تقدیر قرار می‌گیرد .

وی روح تفاهم وتعامل سازنده در میان همکاران را عامل توسعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات در نمایشگاه دانست
– قادری صرفه‌جوئی و کاهش هزینه ها و آنگاه افزایش درآمد را استراتژی برنامه ریزی مجموعه شهر آفتاب در سال آینده دانست و اظهار داشت که این مهم در بودجه پیشنهادی سال ٩٧ نیز لحاظ شده است.

انتهای پیام/

Print Friendly, PDF & Email