اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی ، نهاده¬ها و سیستم¬های آبیاری،دام و طیور ،خدمات و صنایع وابسته، ماشین آلات و تجهیزات وابسته (iFarm2017 )