مدیریت از راه دور

مدیریت از راه دور

اغلب اوقات مدیران غایب نمایشگاه، برای مثال آنهایی که برنامه های نمایشگاه را از دفتر شخصی خود بجای محیط نمایشگاه هدایت می کنند، باید تیمی را مدیریت کنند که بندرت به صورت رودر رو آنها را ملاقات می کنند. در اینجا، چند نکته مفید و مختصر به شما ارائه می کنیم تا برای هدایت تیم واقعی تان در دنیای مجازی به شما کنند.

روی روابط سرمایه گذاری کنید.

حفظ روابط راه دور سخت است، اما روابط محکم کلید تیم قوی و تاثیر گذار است. بنابراین برای ساخت و پرورش روابط وقت بگذارید و اعضای تیم تان را تشویق کنید تا فعالیت های سازنده روابط را ادامه دهند.

جلسات را مدیریت کنید.

جلسات سازماندهی نشده و  بدون هیچ دستور روشنی، حوصله شرکت کنندگان را سر می برد. جلسات کوتاه با برنامه های مشخص برگذار کنید، بحث های حاشیه را کنار بگذارید و همه افراد را با درگیر کردن در گفتگو به حساب بیاورید.

صمیمی شوید.

بنظر می رسد که ارتباطات الکترونیکی باعث تولید تصورات غلط و پیش فرض های منفی می شود. بنابراین جلسات منظم تلفنی و اسکایپی برگذار کنید تا مطمئن شوید که شما و تیم تان اتفاق نظر دارید. به تیم تان اعتماد داشته باشید. اکثر افراد تحت این پیش فرض عمل می کنند که اعتماد باید بدست بیاید. اما بعضی مواقع باید از همان ابتدا به تیم تان اعتماد چرا که در غیر اینصورت خطر موشکافی تیمتان که منجر به حالتی از ناکارآمدی خواهد شد را بجان خواهید خرید. انتظارات خود را به وضوح بیان کنید، به طور مرتب با آنها تعامل داشته باشید و سپس به تیم تان در بکارگرفتن استراتژی تان اعتماد کنید.

نویسنده :کوین ایکنبری، مدیر ارشد پتانسیل (بالقوه)، گروه کوین ایکنبری، ایندیاناپولیس.

مترجم : کارشناس اموربین الملل روابط عمومی و امور بین الملل

انتهای یادداشت/

 

Print Friendly, PDF & Email