نظر سنجی بازدیدکنندگان جهانی در سایت اکسپلوری و یوفی(Explori and UFI)

نظر  سنجی بازدیدکنندگان جهانی در سایت اکسپلوری و یوفی(Explori and UFI)

هدف از این یادداشت افزایش آگاهی و دانش برگزارکنندگان در ارتباط با دیدگاه بازدیدکنندگان در تمامی نمایشگاه‌های مهم تجاری است. دیدگاه بازدیدکنندگان از آن جهت حائز اهمیت است که به برگزارکننده کمک می کند تا به طور تمام و کمال بازدیدکنندگان و رفتارهایشان،درجه ی صداقت و جانبداری، آن ها را درک کند؛ بعلاوه از نیاز هایی که برای بازدیدکنندگان در عرصه‌ی صنعت نمایشگاهی به وجود می‌آید، آگاهی خواهند یافت.

اطلاعات :
بررسی های به دست آمده از 900 نمایشگاه در 30 کشور با 14 زبان مختلف، اطلاعات این گزارش را تشکیل می‌دهند. این نظر سنجی به صورت آنلاین و در روزهایی که رویداد نمایشگاهی در جریان بوده، جمع آوری شده است. این بررسی حوزه هایی همچون هدف بازدیدکنندگان از بازدید، میزان رضایتمندی آنان،جانبداری، اهمیت رویداد نمایشگاهی و احتمال شرکت دوباره‎‌ی آنان در نمایشگاه های آتی را شامل می‌شود.
نتیجه شامل اطلاعاتی از مناطق آزاد،انجمن های صنفی و انجمن های بزرگ چند ملیتی است که کمترین بازدیدکنندگان آنان 500 و بیشترین بازدیدکنندگان رویداد های نمایشگاهی بالغ بر 100000 نفر می باشد. لازم به ذکر است که این اطلاعات طیف گسترده ای از بخش های صنعتی را نمایش می‌دهد . این طیف از بخش های امنیتی و دفاعی تا آرایشی زیبایی را شامل می‌شود.

یافته ها:
زمانیکه یافته های کلی را به شکل منطقه ای مقایسه میکنیم به نتایج جالب توجهی بر می خوریم. رویداد هایی که در بازارهای نمایشگاه توسعه یافته برگزار می‌شوند از میزان رضایتمندی بالاتری در مقایسه با نمایشگاه هایی که به بلوغ نرسیده اند ، برخوردارند. با این وجود رویدادهایی که در بازارهای نوپا اتفاق می‌افتد از تاثیر “بازگشت امتیاز” (Return Bonus) سود می‌برند. بعلاوه سطح وفارداری این نمایشگاه ها بیشتر از حد انتظار بازدیدکنندگان رقم می‌خورد.

زمانیکه بازخوردی از رویداد تهیه می‌شود، بین آنچه که سبب رضایتمندی و نارضایتی بازدیدکنندگان می‌شوند تفاوت ذاتی وجود دارد. بازدیدکنندگان ناراضی علاقه به تمرکز به مسئله‌ی ” فاکتور سلامت محیطی”(hygiene factors) همچون طرح بندی محل برگزاری،علامت گذاری های محیطی یا کیفیت خوراک نشان ندادند بلکه آنان به مسائل بسیار پایه ای تری توجه داشتند که سبب نارضایتی آنان می‌شد.

گرچه تحقیق بر اساس نقطه نظر بازدیدکنندگان و رفتار آنان از میان نواحی و بخش های مختلف شناسایی شده است اما نکته جالب توجه این است که در تمامی موارد به این نکته اذعان داشتند که انتقال نوآوری کمتر از حد انتظار بازدیدکنندگان بود.

اطلاعات به دست آمده نشانگر این موضوع است که تمایل بازدیدکنندگان به ایجاد نوآوری در محتوا و همینطور محل نمایشگاه از اهمیت بالاتری نسبت به بازاریابی برخوردار است.

خلاصه اطلاعات :

 وفاداری، با درجه 20+ در آمریکا دارای بیشترین سطح است و با6- در آسیا از کمترین سطح رضایت برخوردار است. ( بر اساس NPS)
 امتیاز رضایتمندی کل آمریکا در این نظر سنجی 3.95 بود که از بالاترین سطح برخوردار است و آسیا /اقاینوس آرام با امتیاز 3.69 در پایین ترین سطح قرار دارد.
 احتمال بازگشت در آفریقا و خاورمیانه(4.13) در بالاترین سطح قرار دارد. در حالیکه درآمریکا(3.90) و در اروپا(3.89) در سطوح پایین تری قرار دارند.

انتهای پیام/

Print Friendly, PDF & Email